Urząd Miejski w Nowej Soli
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna0,48%.91937
.Moja sprawa0,04%.7914
.Rejestr zmian0,98%.187537
.Redakcja0,02%.3290
.Dane adresowe2,63%.505982
.Skład rady0,16%.30054
.Wyszukiwarka0,07%.13662
.Statystyka0,06%.11178
.Protokoły z sesji0,00%.631
.Władze miasta0,04%.8578
.Prezydent0,08%.15482
.Komisje Rady Miejskiej0,04%.8079
.Sesje Rady Miasta0,10%.19487
.Interpelacje i zapytania radnych2,55%.490559
.Szyszko Piotr0,04%.8297
.Cieślak Andrzej0,03%.4896
.Kałuski Adam0,03%.5566
.Jacheć Waldemar0,03%.6134
.Petreczko Andrzej0,04%.7369
.Ekiert Kazimierz0,00%.785
.Projekty uchwał0,02%.3996
.Głowacka Mirosława0,01%.972
.Jacek Milewski0,06%.11895
.Bożesława Korczyk- Giza0,06%.12218
.Krzysztof Marciniec0,04%.8591
.Ryszard Biesiada0,03%.6634
.ZARZĄDZENIE Nr 0152-0009/20090,03%.6206
.ZARZĄDZENIE Nr 0152-224/2004 w sprawie: ustalenia zakresu zadań Skarbnika Miasta0,01%.2653
.Grażyna Graszka0,04%.7454
.Jan Hanusz0,04%.7649
.Andrzej Jastrzębski0,03%.5910
.Maciej Kopeć0,04%.7519
.Kot Adam0,01%.1342
.Nowicki Włodzimierz0,00%.676
.Radecki Henryk0,00%.713
.Ratajski Mirosław0,02%.3143
.Sieciechowicz Andrzej0,04%.7669
.Wachowiak Alina0,00%.64
.Stanisław Wesołowski0,04%.7992
.Wojewódzka Łucja0,02%.3301
.Wołodkowicz Krzysztof0,03%.4946
.Jak załatwić sprawę - karty usług0,00%.169
.Oświata0,07%.13153
.Kultura0,04%.8121
.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji0,01%.2236
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,01%.1948
.Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli0,10%.20074
.Publiczne Przedszkole Nr 60,04%.8061
.Publiczne Przedszkole Nr 20,05%.10178
.Publiczne Przedszkole Nr 70,05%.9427
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 60,06%.12060
.Publiczne Przedszkole Nr 80,05%.9601
.Publiczne Przedszkole Nr 90,05%.10524
.Publiczne Gimnazjum Nr 30,03%.6396
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10,05%.10327
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20,05%.9903
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 50,04%.8276
.Publiczne Gimnazjum Nr 10,03%.5704
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 80,06%.10611
.Publiczne Przedszkole Nr 110,05%.8955
.Przetargi0,04%.7832
.Muzeum Miejskie0,06%.11938
.Miejska Biblioteka Publiczna0,08%.15795
.Nowosolski Dom Kultury0,06%.10850
.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji0,02%.4643
.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji0,07%.14033
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,23%.43593
.Uchwały Rady Miejskiej0,00%.168
.Statut0,03%.5805
.Projekty uchwał0,03%.6053
.Regulamin Urzędu Miejskiego0,03%.5339
.Uchwała budżetowa0,02%.3479
.Rewitalizacja0,01%.2523
.Udzielone dotacje budżetowe0,03%.5511
.Rocznegy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie z wykonania0,03%.5286
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,02%.3986
.Podatki i opłaty lokalne0,00%.101
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy0,01%.2804
.Informator budżetowy - broszura0,03%.4996
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,09%.17057
.Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi0,03%.5011
.Długi i ciężary publiczne0,03%.5849
.Ogłoszenia0,17%.33200
.Zamówienia publiczne0,00%.545
.Wpis (strona formacyjna działu)0,08%.14929
.Obwieszczenia0,15%.28388
.Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych0,00%.6
.Oświata0,00%.270
.PP10,01%.1171
.Jednostki0,00%.8
.Strona informacyjna0,01%.1451
.Pierwszy wpis (kowalski)0,01%.1180
.2 wpis (kowalski)0,00%.201
.Dochody i straty gminnych spółek0,02%.4690
.Wpis nr 30,00%.201
.Wpis w dziale testowym0,00%.188
.Struktura Urzędu Miejskiego0,00%.108
.Wpis0,00%.214
.Sprawozdanie wójta z wykonania budżetu za 2009 rok0,04%.7429
.Test podstron zwyklych0,00%.177
.2 wpis w dziale testowym0,00%.90
.Przedszkole nr - wpis10,05%.10337
.Publiczne Przedszkole Nr 120,07%.14045
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30,04%.7854
.Gimnazjum Nr 20,04%.7653
.Ogłoszenie 20,00%.147
.Podatki0,02%.3348
.Pomoc publiczna0,03%.5403
.Wykaz przedsiębiorców z Ewidencji Działalności Gospodarczej0,01%.1575
.Informacja o stanie mienia komunalnego0,04%.7274
.Budżet na 2010 rok0,03%.5165
.Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta0,05%.10522
.Udzielone przez urząd ulgi i umorzenia podatkowe0,03%.5575
.Załoszenia do projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej gminy0,03%.6123
.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej0,09%.17576
.Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych0,04%.7313
.Stawki podatków lokalnych0,06%.11441
.Katalog usług dla instytucji, urzędów0,01%.2540
.Katalog usług dla obywateli0,02%.4306
.Strategia rozwoju miasta0,04%.8344
.Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli0,05%.9097
.Nowosolskie TBS Spółka z o. o.0,04%.7593
.Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o. o.0,04%.8307
.MZGK Spółka z o. o.0,05%.8786
.Zakład Budżetowy „Tygodnik Krąg”0,04%.8503
.Status prawny0,01%.1338
.Archiwum uchwał0,02%.3924
.Protokoły z sesji0,02%.3672
.Archiwum uchwał0,00%.604
.Zarządzenia Prezydenta0,01%.2551
.Katalog usług dla przedsiębiorców0,02%.4341
.Test0,01%.1212
.Uchwały Rady Miejskiej0,00%.414
.Publiczne Przedszkole Nr 50,05%.8767
.Budżet na 2010 rok0,00%.363
.Wykaz przedsiębiorców0,01%.2835
.Budżet na 2011 rok0,03%.6020
.Programy, plany i dokumenty z zakresu ochrony środowiska0,02%.4744
.OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI: Wykorzystanie statków wycieczkowych Laguna i Nimfa w celu świadczenia usług turystycznego pasażerskiego transportu wodno śródlądowego...0,00%.12
.Publiczne Przedszkole Nr 20,05%.9717
.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości0,02%.4471
.Rejestr instytucji kultury0,03%.4989
.Terminy ślubów cywilnych w USC Nowa Sól na 2013 rok0,02%.3444
.Publiczne Przedszkole Nr 20,05%.9282
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego0,00%.732
.Budżet na 2013 rok0,02%.4745
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko głównego księgowego0,00%.841
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,13%.24635
.Kultura i edukacja0,02%.4361
.Kultura i edukacja0,02%.4360
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.19403
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.19402
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.19402
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.19402
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.18251
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.18250
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.18250
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.18250
. Małgorzata Krystyna Szałkowska0,02%.4301
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17133
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17129
.Dane adresowe2,32%.446380
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17111
.Dane adresowe2,32%.446327
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17107
.Dane adresowe2,32%.446287
.Dane adresowe2,32%.446158
.Dane adresowe2,32%.446133
.Dane adresowe2,32%.446111
.Dane adresowe2,32%.446087
.Dane adresowe2,32%.446063
.Dane adresowe2,32%.446028
.Dane adresowe2,31%.444881
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16856
.Dane adresowe2,30%.442589
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16843
.Dane adresowe2,30%.442435
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16840
.Dane adresowe2,30%.442409
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16837
.Dane adresowe2,30%.442383
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16834
.Dane adresowe2,30%.442348
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16831
.Dane adresowe2,30%.442323
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16828
.Dane adresowe2,30%.442295
.Dane adresowe2,30%.442270
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16825
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16822
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16819
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16816
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16813
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16809
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.16781
.Dane adresowe2,30%.441789
.Dane adresowe2,30%.441756
.Dane adresowe2,30%.441735
.Dane adresowe2,30%.441674
.Dane adresowe2,30%.441650
.Dane adresowe2,30%.441614
.Dane adresowe2,30%.441587
.Dane adresowe2,30%.441567
.Dane adresowe2,30%.441552
.Dane adresowe2,30%.441536
.Dane adresowe2,30%.441509
. Piotr Szyszko0,03%.5513
. Piotr Szyszko0,03%.5509
. Piotr Szyszko0,03%.5509
. Piotr Szyszko0,03%.5509
.Nowosolski Dom Kultury0,03%.6559
.Nowosolski Dom Kultury0,03%.6557
.Nowosolski Dom Kultury0,03%.6556
.Nowosolski Dom Kultury0,03%.6556
.Nowosolski Dom Kultury0,03%.6556
.Publiczne Przedszkole Nr 50,03%.5658
.Publiczne Przedszkole Nr 50,03%.5656
.Publiczne Przedszkole Nr 50,03%.5655
.Publiczne Przedszkole Nr 50,03%.5655
.Publiczne Przedszkole Nr 50,03%.5655
.Skład obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowa Sól- Miasto0,02%.3795
.Dane adresowe2,12%.408023
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,07%.12640
.Publiczne Przedszkole Nr 80,03%.5366
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30,02%.3774
.Ogłoszenia o naborze pracowników0,10%.19367
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.6964
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.6963
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.6962
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.6962
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.6962
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.6959
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.6929
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.6929
.PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO0,01%.1510
.WIELKOŚĆ POPYTU NA USŁUGI NOWOSOLSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ0,01%.1392
.PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA NOWOSOLSKIEGO SUBOBSZARU FUNKCJONALNEGO0,01%.1607
.KPP10,00%.5
.OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SOLI z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowej Soli zarządzonych na dzień 21 li0,02%.3311
.OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SOLI z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowej Soli zarządzonych na dzień 21 li0,02%.3311
.Sesje Rady Miasta0,06%.12181
.Sesje Rady Miasta0,06%.12181
.Rejestr zmian0,00%.108
.Rejestr zmian0,00%.172
.Rejestr zmian0,00%.109
.Rejestr zmian0,00%.114
.Rejestr zmian0,00%.595
.Rejestr zmian0,00%.186
.Rejestr zmian0,00%.661
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.185
.Rejestr zmian0,00%.297
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.605
.Rejestr zmian0,00%.331
.Rejestr zmian0,00%.325
.Rejestr zmian0,00%.270
.Rejestr zmian0,00%.201
.Rejestr zmian0,00%.140
.Rejestr zmian0,00%.239
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.396
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.499
.Rejestr zmian0,00%.270
.Rejestr zmian0,00%.423
.Rejestr zmian0,00%.329
.Rejestr zmian0,00%.371
.Rejestr zmian0,00%.453
.Rejestr zmian0,00%.341
.Rejestr zmian0,00%.459
.Publiczne Przedszkole Nr 60,01%.2446
.Rejestr zmian0,00%.342
.Rejestr zmian0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.403
.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji0,02%.3469
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian1,00%.192295
.Rejestr zmian1,00%.192294
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,89%.170453
.Rejestr zmian0,89%.170452
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.234
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.146
.Rejestr zmian0,00%.156
.Rejestr zmian0,00%.200
.Rejestr zmian0,00%.107
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.34
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.207
.Rejestr zmian0,00%.186
.Rejestr zmian0,00%.58
.Rejestr zmian0,00%.151
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,77%.147907
.Rejestr zmian0,77%.147906
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.54
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2550
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2549
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2548
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2533
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2532
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2532
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2531
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.200
.Rejestr zmian0,00%.44
.Rejestr zmian0,00%.92
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.101
.Rejestr zmian0,00%.148
.Rejestr zmian0,00%.100
.Rejestr zmian0,00%.193
.Rejestr zmian0,00%.143
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.137
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.180
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.134
.Rejestr zmian0,00%.162
.Rejestr zmian0,00%.217
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.127
.Rejestr zmian0,00%.31
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.123
.Rejestr zmian0,00%.154
.Rejestr zmian0,00%.104
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.131
.Rejestr zmian0,00%.100
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.142
.Rejestr zmian0,00%.116
.Rejestr zmian0,00%.177
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.139
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.164
.Rejestr zmian0,00%.55
.Rejestr zmian0,00%.94
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.130
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.48
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.130
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.109
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.140
.REJOIN SP-50,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.123
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1951
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1950
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1950
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1949
.Rejestr zmian0,00%.35
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,01%.1385
.Rejestr zmian0,01%.1368
.Rejestr zmian0,01%.1282
.Rejestr zmian0,01%.1279
.Rejestr zmian0,01%.1278
.Rejestr zmian0,01%.1276
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.127
.Rejestr zmian0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.120
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.101
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.50
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.45
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.45
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.47
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.11
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1324
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1323
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1323
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1322
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1321
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1320
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1320
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1319
.Sport i turystyka0,00%.272
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.101
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.58
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.50
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Prowadzenie terapi grupowejdla osób uzależnionych od alkoholu w 2022 roku0,00%.64
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Prowadzenie terapi grupowejdla osób uzależnionych od alkoholu w 2022 roku0,00%.63
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.269
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.34
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.48
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.124
.Rejestr zmian0,00%.45
.Rejestr zmian0,00%.24
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,00%.226
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,00%.225
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,00%.225
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,00%.224
.Rejestr zmian0,00%.43
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.5
.Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli0,00%.821
.Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli0,00%.820
.Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli0,00%.820
.Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli0,00%.819
.Rejestr zmian0,00%.47
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.34
.Rejestr zmian0,00%.45
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.47
.Rejestr zmian0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.35
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.3


E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku